Samenwerken in netwerken

Netwerken zijn vindplaatsen waar professionals elkaar ontmoeten. Dit kunnen formele netwerken zijn, met een hoge prijs voor lidmaatschap, met exclusieve rechten en voordelen. Ze kunnen informeel en gratis zijn, online zijn en offline. En alles daar tussenin.

Uit onderzoek blijkt dat zelfstandige professionals minimaal in drie netwerken zitten (KIZO 2014):

  1. lokaal voor sociale contacten en betekenisgeving
  2. regionaal, voor het verwerven van opdrachten
  3. landelijk, voor professionalisering

zpnetwerkenVraaggestuurd werken

Een opdrachtgever zit niet op een professional te wachten. Koud acquireren heeft erg weinig zin: 80 procent is herhalingsaankoop. Dus professional, stop maar met het aanleren van die elevator pitches. Via netwerken mensen in levende lijve ontmoeten, via collega´s, bij congressen, beurzen en bijeenkomsten is zinvoller. Vertel als professional niet hoe goed je bent, maar stel goede vragen vragen en luister, zodat je de vraag van de klant boven tafel krijgt en je kunt vertellen hoe je dit voor de klant zou oplossen.

Voor de opdrachtgever is de beste pitch niet de beste match, maar diegene die inhoudelijk verstand van zaken heeft, met wie het klikt en die past bij de afdeling en organisatie. Om die persoon te vinden, heeft hij geen stapel cv’s nodig, maar een ontmoeting met capabele professionals.

De beste professionals zitten niet in een database en ook niet op de bank…

Sterke netwerken kunnen bemiddelaars overbodig maken. Echter in de praktijk is het voor interne en externe netwerken zoeken met welke missie en visie ze aan de slag gaan en hoe ze professionals blijvend en actief aan zich binden. In de praktijk:

  • hebben starters te hoge verwachtingen van wat het lidmaatschap van netwerken direct aan opdrachten oplevert.
  • zijn netwerken vaak onduidelijk naar leden en potentiele opdrachtgevers wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
  • komt het voor dat de belangen van de deelnemers aan het netwerk niet transparant zijn en/of overeenkomstig.
  • zijn de meest krachtige netwerken die waar opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar ontmoeten. Vaak zijn dit de al bestaande netwerken van de opdrachtgevers, waar op basis van vertrouwen de gunfactor groot is.

 

 

 

 

Zwermsessies is een product van:

LB logo voor FB